Tổ chức Y tế Thế giới – Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương: Tháng 06/2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát động chiến dịch “Cái ôm Đầu tiên” trong chương trình Chăm sóc Sơ sinh Thiết yếu sớm (CSSSTYS). Chiến dịch tìm kiếm sự tham gia của cộng đồng, nhân viên y tế, các nhà hoạch định chính sách và xã hội dân sự nhằm thúc đẩy các khuyến nghị trong Kế hoạch hành động vì Trẻ sơ sinh khỏe mạnh giai đoạn 2014-2020. “Cái ôm Đầu tiên” là duy trì sự tiếp xúc da-kề-da ngay sau khi sinh để truyền hơi ấm giúp cứu sinh mạng trẻ, khuyến khích bú mẹ hoàn toàn và thúc đẩy mối quan tự nhiên giữa người mẹ và đứa trẻ.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

7 thoughts on “Cái ôm Đầu tiên – Chăm sóc Sơ sinh Thiết yếu sớm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *