មេរៀនទី១៤ – ក្បួនតែងកំណាព្យ បទពំនោល – មេរៀនតែងកំណាព្យ – Khmer Poem Lesson 14

#សូមជួយចុចSubscribeផងណា! #អិនធីស្ទូឌីយោក្រុងក្រចេះ សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណដែលចូលមើលស្ដាប់! បើមានពាក្យពេចន៍ចង់រិះគន់ សូមលើកឡើងជាលក្ខណៈស្ថាបនា។ ===== សូមជួយLikeផេកផងណា! -តាមហ្វេសប៊ុកផេក ===== Welcome to my channel! This channel is created to share entertainment and education only. Hope you all enjoy it. ===== Continue Reading

Posted on:

[SUB] 임포스터 잘 걸리는 법 7가지!!ㅋㅋㅋㅋㅋ웃짜가족 현실판 어몽어스 8탄! Among us [어몽어스]

#어몽어스 #현실판어몽어스 #임포스터 웃짜여러분들!!! 웃하😍😍😍 날씨도 추운데 다들 감기 조심하고 계신가용? 😷 이번영상은 여러분들이 좋아하는 어몽어스 8탄입니다 유튜브에 올라와 있는 임포스터 잘 걸리는법 7가지를 ❤현실판 어몽어스❤에서 해봤어요 과연 진짜로 임포스터에 Continue Reading

Posted on: