និយាយគ្នាលេងរឿងVivo V19

hello Dear friends ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វារគម៏មកកាន់video របស់ខ្ញុំបាទបើមិនបានមើលហើយថាចាប់អាម្មណ៏កំភ្លេច SUBSCRIBE, LIKE, COMMENT ផងអរគុណ! ……………………………………………………………………………………… ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំរាប់ផលិតvideo -កាមេរ៉ា: canon ESO 80D+24mm f2.8 prime -សំលេង/audio samramonic SR M3 ភ្លើង/lightning youngnu NY 300air, YN-300 pro, 50$ softbox computer Continue Reading

Posted on:

QUEM FOI | LENIN

QUEM FOI LENIN ? Revolução 1917, Rússia, Quem Foi Lenin, Josef Stalin, União Soviética Socialismo, Comunismo. COMO IMPORTAR PRODUTOS E GANHAR DINHEIRO Link Abaixo Inscreva-se no canal E-mail contato.nomundo@gmail.com Twitter Continue Reading

Posted on: