Học Microsoft Word 2016 cơ bản dành cho người mới bắt đầu và cần học cấp tốc. Phần này hướng dẫn các bạn cách chèn các đối tượng vào văn bản bao gồm các ký hiệu (symbol), hình ảnh, chữ nghệ thuật, bảng biểu,… ). Với mỗi loại đối tượng được chèn vào văn bản sẽ có hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập và định dạng cho đối tượng đó. Khi xem xong clip hướng dẫn các bạn có thể thực hiện tốt việc soạn thảo văn bản và có thể sử dụng thành thạo Microsoft word cho công việc.
Các hướng dẫn khác:
1. Định dạng văn bản trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
2. Chèn hình ảnh, bảng biểu, chữ nghệ thuật trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
3. Hướng dẫn cách tạo bảng biểu trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
4. Cách chèn hình ảnh, hình vẽ (shapes) trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
5. Cách sử dụng Tab trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
6. Cách đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
7. Hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong word 2007, 2010, 2013, 2016:
8. Hướng dẫn thiết lập khổ giấy, kiểu trang giấy, căn lề giấy và cách in trong Microsoft Word:
9. Cách tạo khung trang bìa trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
10. Cách tạo dấu ấn bản quyền watermark và chuyển file văn bản thành file PDF trong Microsoft Word:
11. Cách so sánh 2 văn bản trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
12. Hướng dẫn cách trộn thư trong Word 2007, 2010, 2013, 2016:
13. Cách in tóm tắt luận văn, khóa luận – in 2 trang A5 trên 1 mặt giấy A4:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

2 thoughts on “Chèn hình ảnh, bảng biểu, chữ nghệ thuật trong Word 2007, 2010, 2013, 2016”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *