#olm #tiengvietlop3 #chiecmaybom
Bài giảng chi tiết về bài tập đọc Chiếc máy bơm.
Qua đó giúp con thấy được nguồn gốc của chiếc máy bơm đầu tiên.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *