Nhật báo Công Giáo La Croix đề cập đến quan hệ Mỹ Trung. Tờ báo trở lại sự kiện hôm 10/02/2021 vừa rồi, chủ nhân Nhà Trắng Joe Biden ngay trong lần đầu tới thăm bộ Quốc Phòng Mỹ đã thông báo thành lập một bộ phận đặc biệt tại Lầu Năm Góc chuyên trách soạn thảo chiến lược đối phó với Trung Quốc. La Croix đặt ra những câu hỏi lớn để cố gắng lý giải động thái này của chính quyền Biden.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

2 thoughts on “Chiến lược đối phó với Trung Quốc của Biden có gì khác Trump”

  1. 🚨With the Wuhan biological weapons, the Chinese Communist Party killed 470,000 Americans, killed 2,400,000 people around the world, and caused trillions of dollars in damage.The CCP threatens to seriously expand the World Military and Economy. In 1950, the CCP invaded Tibet States and suppressed strongly. The CCP invaded the Uyghur East Turkestan State and the CCP called Xinjiang. The CCP makes the indigenous population in: Tibet, Xinjiang, Hui Ningxia, Guangxi, Inner Mongolia severely reduced.CCP genocide for human organs. Help the East Turkestan State, State of Tibet … escape the invasion of the CCP zombies. CCP zombies seriously threaten to invade and expand the Sea East, East China Sea, Taiwan, India, … CCP invaded 200 nautical miles of many countries to exploit seafood. The CCP Supports Pakistan to fight India, support Iran, Korea, … to fight the Americans and the Allies. The CCP threatens to expand 'global supply chain' and to expand Military, threatening 'debt trap expansion with many countries'. The CCP brutally persecuted, imprisoned and killed people in Hong Kong, Xinjiang, Tibet, … Over the past 30 years, the CCP has stolen technology, copyright, and confidential information through Huawei, ZTE, … and Chinese people living abroad. The CCP 'drinks all the water of the Mekong River in the dry season and floods downstream in the rainy season. The CCP has invaded and seriously threatened 'border invasion' of 13 neighboring States. The CCP invades the Economy of many countries: '' by people of Chinese descent who live and naturalize in our Country. They hold many important companies and hold 60-80% of the Economy of many Countries.The United States, the Allies, the United Nations, International Law, WTO and International must immediately remove the CCP's zombies. CCP zombies must be severely punished.🇺🇸🇪🇺🇯🇵🇬🇧🇦🇺🇮🇳🇮🇱🇨🇦

  2. TQ chiếm biển đông đã 45 năm rồi khi nào Mi muốn đánh TQ thì hành động ngay đi, cứ chờ đồng minh họp tác mới dám thì hành tập trận xung quanh TQ, Trump vừa mới đánh vài công ty TQ thì bị sụp đài, Biden cần phải cẩn thận hơn nhưng chờ tới khi nào? TQ rút ngắn thời gian từ 2025 xuống 2021 sẽ qua mặt kinh tế hàng hoá vận chuyển hơn nước Mỹ, nhanh lên đi Việt kiều Hải ngoại gia nhập vào quân đội Mỹ thực hiện sự việc vĩ đại này?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *