VTC1 | Theo Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, sự tham dự của Tổng Bí thư sẽ giúp Chính phủ khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, trên chuyển dưới không chuyển.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

One thought on “Chính phủ sẽ không còn “trên nóng dưới lạnh” | VTC1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *