Cho este 2 chức, mạch hở X (C7H10O4) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được ancol Y (no, 2 chức) và hai muối của hai axit cacboxylic Z và T (MZ MT). Chất Y không hòa tan Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Axit Z có phản ứng tráng bạc
B. Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng, thu được andehit hai chức
C. Axit T có đồng phân hình học
D. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X
Link khóa học:
Link mua sách:
Cuốn sách dày 440 trang gồm 15 chương với 98 chủ đề, hơn 400 ví dụ và 1200 bài tập có đáp án, đặc biệt 201 công thức tính nhanh đều được chứng minh chi tiết.
SHIP COD TOÀN QUỐC!

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *