– Tính chất hóa học của bazơ.
– Bài tập trắc nghiệm liên quan đến tchh của bazơ.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *