“Pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy là pháp môn rất thực tế và khoa học như giải thích rõ ràng:

Cấu tạo của con người và vạn vật.
Cấu tạo trái đất như thế nào
Tam giới có mấy hành tinh và sự sống trong đó
Phật giới ở đâu và cấu tạo bằng gì
Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó
Tạo công đức đúng nghĩa bằng cách nào
Tại sao có Nhân Quả Luân Hồi
Công thức Giải thoát ra ngoài qui luật Nhân Quả Luân Hồi
V.v…
Những điều nêu trên được nêu rất rõ và cụ thể trong pháp môn Thiền tông. Duy có điều người ta có chịu vượt lên trên sự mê tín để đi tìm tòi cái cốt lõi, tinh hoa của đạo Phật hay không mà thôi.”

Chùa Thiền Tông Tân Diệu – Long An, tháng 01/2018

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “CHUẨN HÓA THIỀN TÔNG – Buổi Giải Đáp 01 – Tháng 01/2018 (Phần 1, 19 câu)”

  1. Quý vị nào muốn tìm hiểu về Giác Ngộ & Giải Thoát hay những Sự Thật trong Tam Giới này vui lòng truy cập vào các trang: THIENTONG.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *