Xin chào các bạn đang quay trở lại với Video tiếp theo của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn video:
Chudangphu vô tình mở ngay phim XXX của Fan khiến cả diễn đàn xôn xao #GBSMT #15
Chúc các bạn xem video vui vẻ.
Các bạn nhớ ĐĂNG KÝ kênh để ủng hộ tác giả và giúp kênh ngày càng phát triển hơn nhé.

Đăng ký kênh miễn phí tại:

Ủng hộ tác giả bằng cách DONATE qua các kênh sau:
Player Duo:
Paypal:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

9 thoughts on “Chudangphu vô tình mở ngay phim XXX của Fan khiến cả diễn đàn xôn xao #GBSMT #15”

 1. @Chu Đặng Phú : disk nó lên % và này ko có vga rời chạy onboard mà giám chạy win 64bit cpu ko kéo lên mới làm lạ. Gặp máy khách nào như vậy ông vô tắt cái update + ông vào Control PanelAll Control Panel ItemsSecurity and MaintenanceChange Security and Maintenance settings bỏ dấu nhắt ở windows backup và automatic Maintenance đi. Rồi dùng cái chạy cái file Fix Full Disk and run Speed.bat trên mạng người ta có chia sẻ á thì không bị cpu và disk lên 70 – 100% + ông tát đoạn mã sau vào noteba và lưu dưới dạng *reg rồi chạy lên nà
  " Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvc]

  "Alias"="TimeBroker"

  "Description"="@%windir%\system32\TimeBrokerServer.dll,-1002"

  "DisplayName"="@%windir%\system32\TimeBrokerServer.dll,-1001"

  "ErrorControl"=dword:00000001

  "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,

  00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00

  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,

  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,

  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,

  6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,

  00,65,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,00,52,00,65,00,73,00,74,00,

  72,00,69,00,63,00,74,00,65,00,64,00,20,00,2d,00,70,00,00,00

  "ObjectName"="NT AUTHORITY\LocalService"

  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,

  00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,

  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,6c,

  00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,

  65,00,00,00,00,00

  "ServiceHostSid"=hex:01,01,00,00,00,00,00,05,13,00,00,00

  "ServiceSidType"=dword:00000001

  "Start"=dword:00000004

  "Type"=dword:00000020

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvcParameters]

  "MinKeepAliveTolerance"=dword:0000012c

  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,

  00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,

  54,00,69,00,6d,00,65,00,42,00,72,00,6f,00,6b,00,65,00,72,00,53,00,65,00,72,

  00,76,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

  "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvcSecurity]

  "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,

  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,00,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,

  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,85,00,02,00,01,01,00,00,00,00,00,

  05,0b,00,00,00,00,00,14,00,ff,00,0e,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,

  00,00,18,00,fd,00,0e,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,00,

  00,18,00,95,00,00,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,21,02,00,00,01,01,

  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvcTriggerInfo]

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvcTriggerInfo]

  "Action"=dword:00000001

  "Data0"=hex:61,00,35,00,30,00,30,00,64,00,34,00,63,00,36,00,2d,00,30,00,64,00,

  64,00,31,00,2d,00,34,00,35,00,34,00,33,00,2d,00,62,00,63,00,30,00,63,00,2d,

  00,64,00,35,00,66,00,39,00,33,00,34,00,38,00,36,00,65,00,61,00,66,00,38,00,

  00,00

  "DataType0"=dword:00000002

  "GUID"=hex:67,d1,90,bc,70,94,39,41,a9,ba,be,0b,bb,f5,b7,4d

  "Type"=dword:00000006

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvcTriggerInfo1]

  "Action"=dword:00000001

  "Data0"=hex:64,00,30,00,39,00,62,00,64,00,65,00,62,00,35,00,2d,00,36,00,31,00,

  37,00,31,00,2d,00,34,00,61,00,33,00,34,00,2d,00,62,00,66,00,65,00,32,00,2d,

  00,30,00,36,00,66,00,61,00,38,00,32,00,36,00,35,00,32,00,35,00,36,00,38,00,

  3a,00,62,00,35,00,63,00,63,00,64,00,35,00,65,00,66,00,2d,00,34,00,32,00,33,

  00,38,00,2d,00,34,00,34,00,30,00,62,00,2d,00,62,00,62,00,61,00,30,00,2d,00,

  39,00,39,00,39,00,66,00,38,00,32,00,38,00,66,00,31,00,63,00,66,00,65,00,00,

  00

  "DataType0"=dword:00000002

  "GUID"=hex:67,d1,90,bc,70,94,39,41,a9,ba,be,0b,bb,f5,b7,4d

  "Type"=dword:00000006

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTimeBrokerSvcTriggerInfo2]

  "Action"=dword:00000001

  "Data0"=hex:75,08,bc,a3,3e,06,83,0d

  "DataType0"=dword:00000001

  "GUID"=hex:16,28,7a,2d,5e,0c,fc,45,9c,e7,57,0e,5e,cd,e9,c9

  "Type"=dword:00000007
  "

 2. Bạn nào cần hỗ trợ thì hãy inb cho mình, gửi link fb của bạn để mình giúp nhà:))

 3. Cái này là anh cắt bỏ phần bị virus gì đó rồi hả, chiều nay em k có xem stream nên k biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *