Thị trường còn giảm nữa

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

14 thoughts on “Chứng khoán: CHỈ LÀ NHỊP DỪNG BÁN HÀNG”

  1. cho em hoi con DGW sao giam manh the,có tin gì xấu không,với giá hiện tại em đã lỗ 5% rồi nên cắt hay giữ ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *