Thạc sĩ Vật Lý Lâm Ngô, chuyên dạy Lý online và offline từ lớp 6 – 12, đặc biệt là lớp 10-11-12 và những bạn chọn Vật Lý làm môn thi ĐH.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

5 thoughts on “Chương 4 – Chủ đề 1 – Định luật bảo toàn động lượng – Dạng 2 – Bài toán đạn nổ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *