MARKETING CĂN BẢN
Xem đầy đủ tại:
Chương 6 – Các dạng chiến lược Marketing (Phần 2)
– Lập chiến lược và kế hoạch Marketing của doanh nghiệp
– Hệ thống tổ chức Marketing
– Quy trình phát triển sản phẩm mới
– Các dạng chiến lược Marketing
+ Chiến lược Marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm
+ Chiến lược Marketing theo vị thế cạnh tranh

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *