Chuột Hamter Và Chuột Lang Siêu Cấp Đáng Yêu Cute baby | Tik Tok China
Super cute hamster mouse and Guinea-pig | Tik Tok China

** các bạn bật 1080p lên xem để đkk net nhất nhé **

👉 nếu thấy hay hãy like và subscribe để Mị có nhiều động lực ra nhiều video hưn :
#tiktok#supercute

👉Video có thể sử dụng nội dung có bản quyền dựa trên việc sử dụng hợp lý:

👉Tất cả các vấn đề vi phạm chính sách, hướng dẫn cộng đồng, luật bản quyền,Tôi sẽ xóa video ngay lập tức! . liên hệ với tôi qua email: khoahocjtv@gmail.com

👉Videos may use copyrighted content based on fair use:
All matters of policy violation, community guidelines, copyright law, contact me by email: khoahocjtv@gmail.com

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

26 thoughts on “Chuột Hamter Và Chuột Lang Siêu Cấp Đáng Yêu Cute baby | Tik Tok China”

  1. I should be doing homework but I wanted to say this, It's not a Guinea Pig, It's a Chinchilla. The Chinchilla likes to stand on its hind legs and jump around. Super cute videos tho!

    EDIT: The Guinea Pig was at the end, didn't see it till now.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *