Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

One thought on “Clip Bài toán vận tải cân bằng thu phát , Fmin”

  1. cô ơi mình đánh dấu cộng trừ theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *