SACCAROZO – CHƯƠNG GLUXIT
Phân tử Saccarozơ gồm 2 vòng -glucozơ và -fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi giữa C1 của glucozơ và C2 của fructozơ.

Saccarozơ là chất kết tinh, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Có trong nhiều loại thực vật và là thành phần chủ yếu của đường mía, đường củ cải, đường thốt nốt.
Tính chất hóa học và ứng dụng
+ Phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam:
2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O
+ Phản ứng thủy phân
Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với axit thì tạo thành glucozơ.
C12H22O11 + H2O 2C6H12O6
Trong cơ thể người, phản ứng này xảy ra nhờ enzim.
Saccarozơ được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sản xuất bánh kẹo, nước giải khát,… Trong công nghiệp dược phẩm để pha chế thuốc

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *