Cổ tức: Nên nhận cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu?Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp được chia cho cổ đông và có thể được trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Vậy cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ tức bằng tiền mặt thì tốt hơn?

Trên thực tế, hầu hết nhà đầu tư đều thích nhận cổ tức bằng tiền mặt, bởi…
…“tiền tươi thóc thật” thì bao giờ cũng tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp duy trì 1 tỷ lệ chi trả cổ tức quá cao thì doanh nghiệp đó sẽ không còn nguồn vốn để tái đầu tư và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Trong video này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xác định xem việc doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho cổ đông?

Tìm hiểu thêm về Cổ tức và 12 vấn đề liên quan đến cổ tức bạn cần biết trong đầu tư:
Tổng hợp các kiến thức đầu tư cần thiết dành cho bạn:
Theo dõi GoValue trên facebook:

#GoValue #Cotuc

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

  1. GoValue December 2, 2019
  2. Van Dai Nguyen December 2, 2019
  3. Van Dai Nguyen December 2, 2019
  4. Ngoc Vu December 2, 2019
  5. Pham Mathieu December 2, 2019
  6. An Đinh Hồng December 2, 2019
  7. Hồng Quân Trần December 2, 2019
  8. Tuyền Trịnh December 2, 2019
  9. Phan Thanh Thông December 2, 2019
  10. Thanh Tuan Luu December 2, 2019
  11. dũng trần December 2, 2019
  12. Mr. Giang December 2, 2019
  13. B MA December 2, 2019
  14. thái phan December 2, 2019

  Leave Comments