Công Đức “Đắp Vẽ Tượng Phật”
Trích lục buổi giảng: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng
Địa điểm: Cư Sĩ Lâm Phật Giáo Singapore
Thời gian: 8/1998
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Diễn đọc: PT Thiện Quang

Download bản gốc AVI:

Đã nâng cấp chất lượng âm thanh Equalizer

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

2 thoughts on “Công Đức "Đắp Vẽ Tượng Phật".avi – Tịnh Không Pháp sư”

  1. Mong các đạo hữu hãy vào xem Kinh ↪CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT↩
    https://thuvienhoasen.org/a15621/kinh-dai-thua-cong-duc-tao-tuong-phat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *