Công nghệ Hyperloop – Từ viễn tưởng đến hiện thực.Công nghệ Hyperlood được áp dụng tại Trung Đông. UAE ra mắt tàu Hyperlood chạy với tốc độ 1200 km/h.

Xem thêm các bài viết Công Nghệ: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

  • Leave Comments