Đa nguyên, đa đảng và Việt Nam không bao giờ chấp nhận điều đó (phần 2 – Thực tiễn)
Kênh Youtube: TS. Lê Hùng
Tôi là một người Việt Nam yêu nước. Luôn trân trọng những gì mà các bậc tiền nhân đã gây dựng. Mục đích thành lập kênh: Bảo vệ bằng lý luận Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phê phán bằng lý luận mọi quan điểm đối lập, phản động đến từ trong và ngoài nước.
Tôi luôn biết tri thức là vô tận, năng lực của mình có hạn rất mong muốn nhận được sự chia sẻ, góp ý từ mọi người.
Trân trọng.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giai-tri

admin

2 thoughts on “Đa nguyên, đa đảng và Việt Nam không bao giờ chấp nhận điều đó (phần 2 – Thực tiễn)”

  1. Thưa thầy! Đất nước sẽ không thể nào phát triển được khi mà tầng lớp lãnh đạo ko có sư giám sát, hối lộ, tham nhũng tràn lan, người dân không có quyền tự do ngôn luận. Chủ Nghĩa Cộng Sản như một giấc mơ xa vời!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *