Nguồn:
Cuc Nguyen

Thien Tinh Buu Son

Kỳ Vân Cư Sỹ

Bửu Sơn Kỳ Hương
Phật Giáo Hòa Hảo
Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Thiền Tịnh Bửu Sơn

Phật Thầy Tây An
Phật Trùm
Đức Bổn Sư
Ông Ba Thới
Sư Vãi Bán Khoai
Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ
Ngài Thanh Sĩ
Tứ Thánh
Bần Sĩ Vô Danh

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

8 thoughts on “Đăng Lại: Đò Chiều Còn Đợi, Tại Tư Gia Đạo Thái – Bần Sĩ Vô Danh”

  1. Thay dien vi dao vi ba tanh vi chung sanh! con cam doi on Thay da rach ra nhung ngo hep ma chung con khong hieu gio thi con da lanh ngo cam on Thay A Di Da Phat 🙏

  2. Nam Mo A Di Da Phat! Con kinh chuc Thay Ban Si Vo Danh nhieu suc khoe de thay dan du tu hai rao rai nhung loi hay y dep khuyen tu de chung con lo thu xep hanh trinh con kiep ve du hoi Long Hoa 🙏❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *