Video giải thích các nền tảng của chương trình Dạy học tích cực và nhấn mạnh việc dạy học là dạy cách tư duy. Nếu có tư duy đúng, người giáo viên sẽ dễ dàng và tự tin trong việc sử dụng các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học hiện đại, làm cho bài giảng trở nên lôi cuốn, hấp dẫn.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

2 thoughts on “DẠY HỌC LÀ DẠY CÁCH TƯ DUY- LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ TIN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *