Video chân thực tiết học vần lớp 1 công nghệ. Đây là bài đầu của vần học khó. Mong các bạn và phụ huynh xem và góp ý. Trong video bị ngắt một số nội dung và chi tiết dạy vì di chuyển các cảnh quay trong lớp.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *