Ông Nguyễn Đăng Phú – Phó TGĐ Công ty Vissan – cho biết, mức đề xuất tăng giá của đơn vị là 30%, nhưng các cơ quan nhà nước chỉ chấp thuận cho tăng…, cách nuôi heo mau lớn.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *