Đề xuất tiếp tục thu hồi đất Thủ Thiêm: Có khả thi?VTC1 | UBND quận 2 TPHCM vừa đề xuất áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

    1. Chihoan Le December 1, 2019

    Leave Comments