VTC1 | UBND quận 2 TPHCM vừa đề xuất áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

One thought on “Đề xuất tiếp tục thu hồi đất Thủ Thiêm: Có khả thi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *