#daophatngaynay #thichnhattu #hoithaophatgiao

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC (PHẬT GIÁO VÙNG NAM BỘ: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN) tại HVPGVN tại TP.HCM Cơ Sở II, ngày 10/01/2021.
– DIỄN ĐÀN 04 PHIÊN 2: PHẬT GIÁO NAM TÔNG TẠI VÙNG NAM BỘ
– Phiên 2: Chủ tọa: TS. Phan Anh Tú, TT.TS. Thích Minh Thành.
Ban thư ký: CN. Nguyễn Đình Nhơn, CN. Nguyễn Thị Ngọc Thảo.

– Phật giáo Nam tông Kinh Việt Nam: Quá trình du nhập và phát triển – ĐĐ. ThS. Định Phúc.
– Trí thức Nam bộ bước đầu truyền bá Phật giáo Nam tông vào vùng đất Sài Gòn – Gia Định – ThS. Đỗ Cao Phúc.
– Hệ thống tổ chức Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam 1938 – 1963 – TS. Nguyễn Ngọc Hùng.
– Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Trà Vinh: Tầm quan trọng của lớp học Pali-khmer – Nguyễn Thanh Giảng.
– Sự du nhập Phật giáo Therevada từ Campuchia – ThS. Lê Lâm Huỳnh Thông.

Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất:
– Kênh Sách Nói Phật Giáo:
– Kênh Thích Nhật Từ Official :
– Kênh Âm nhạc Phật giáo:
– Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
– Fanpage Thích Nhật Từ:
– Fanpage Chùa Giác Ngộ:
– Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *