Phim ngắn quảng cáo cho pepsi diet môn ” Kinh Doanh Tiếp Thị Trong Du Lịch – Khách Sạn Nhà Hàng. Vì đây là lần đầu làm clip và diễn xuất nên còn rất nhiều sơ xót,

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

One thought on “Diet Pepsi.avi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *