[Cuộc sống có giá trị chân thật bất biến là gì?]
Thông qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã cho loài người biết rằng cuộc sống có giá trị chân thật có thể tận hưởng sự vinh hiển trên vương quốc trên trời là gì.

[Giá trị của Nước Thiên Đàng mà Đấng An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ cho biết]
Tại sa mạc một chai nước có giá trị hơn vàng ròng, đối với con chiên lạc đường người chăn có giá trị hơn vua. Giống như vậy, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đặt giá trị vào giao ước mới như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, là sự dạy dỗ quý báu hầu cho được đi vào Nước Thiên Đàng.

[Hêbơrơ 9:27-28]
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét… Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

〖World Mission Society Church of God〗
〖Vietnam〗
〖 WATV Media Cast 〗

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

34 thoughts on “Điều gì có giá trị hơn trên Nước Thiên Đàng? | Hội Thánh của Đức Chúa Trời”

  1. Eternal thanks to Christ Ansahnghong and God the Mother for allowing us to know the value of heaven. Let us make efforts to preach the gospel of the New Covenant to the whole world by putting the greatest value on the truth of the New Covenant according to the teachings of God the Father and God the Mother.

  2. 엘로힘 하나님과 하나님께서 허락하신 새언약의 가치를 다시 한번 생각하게 되었습니다. 감사합니다.

  3. 엘로힘 하나님께 가치를 두고 구원에 가치를 두고 살아가는 우리들은 없어지지 아니할 영원한 가치 천국을 위해 살아갑니다 새언약 안식일,유월절 가치가 최고입니다 Thanks to God

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *