Đồng dao cho bé _ Chú Cuội
Đồng dao Chú Cuội ngồi gốc cây đa/ Tuyển tập Đồng Dao hay.
Đồng dao – Chú cuội ngồi gốc cây đa
Chú cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
THANK YOU FOR WATCHING!
YOUTUBE Channel:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *