Trong video này, tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách xác định trạng thái lai hóa (Hybridization) của nguyên tử trung tâm và dự đoán hình dạng trong không gian (Molecular geometry) của một số phân tử và ion vô cơ đơn giản, dựa trên thuyết đẩy các cặp electron ở vỏ hóa trị viết tắt là VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion).

👉 Địa chỉ video:

👉 Đăng ký kênh HHB EDUCATION CHANNEL:

🥳 Thanks for watching

#hhbeducationchannel#hybridization#moleculargeometry

▶️ Trọn bộ danh sách phát Hóa hữu cơ (Organic Chemistry):

☑️ Trọn bộ danh sách phát Hóa đại cương vô cơ (General and Inorganic Chemistry):

🎯 Cách xác định độ ưu tiên nhóm thế:

🎯 Cách xác định cấu hình R/S:

🎯 Cách xác định đồng phân hình học cis/trans và E/Z của alkene:

🎯 Hiệu ứng cảm ứng trong Hóa hữu cơ:

🎯 Hiệu ứng cộng hưởng trong Hóa hữu cơ:

🎯 Hướng dẫn giải bài tập Hóa hữu cơ 1:

🎯 Cấu hình R/S trong hợp chất có nhiều tâm carbon bất đối:

🎯 Cấu hình R/S trong hợp chất Glucose:

🎯 Cấu hình R/S trong hợp chất Thalidomide:

🎯 Hướng dẫn cài đặt phần mềm ChemDraw Ultra 12.0:

🎯 Hướng dẫn cài đặt phần mềm ChemDraw phiên bản 19.0:

🎯 Điều kiện xuất hiện đồng phân hình học trong alkene:

🎯 Điều kiện xuất hiện đồng phân hình học trong cycloalkane:

🎯 Điều kiện xuất hiện đồng phân hình học trong cycloalkene:

🎯 Định hướng nghiên cứu tiểu luận chiết xuất hợp chất tự nhiên:

🎯 Chi tiết cách gọi tên alkane:

🎯 Cách xác định cấu trúc có tính thơm:

🎯 CH3-CH=CH-CH2-CH3 + HBr:

🎯 Hiệu ứng siêu liên hợp có thật sự khó hiểu:

———————–
© Copyright by HHB EDUCATION CHANNEL

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

2 thoughts on “Dự đoán trạng thái lai hóa và dạng hình học của phân tử hoặc ion vô cơ | General Chemistry”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *