Tổng hợp các bài giảng của Lm. Michael Phạm Quang Hồng:
Tổng hợp các bài giảng Tĩnh Tâm của Cha Micae Phạm Quang Hồng:

Bài giảng-Lm. Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh.

Website:
Facebook:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

7 thoughts on “Đừng Lo Lắng Ta Nhìn Giống Chi! Nên Bận Tâm Ta Sống Ra Gì? Cha Micae Phạm Quang Hồng”

  1. Con rất muốn gặp cha và muốn theo làm muôn đệ cha
    Tên thánh con là an tôn nguyễn văn đạt con 24 tuổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *