Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, liên tiếp ra 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các công ty sản xuất và nhập khẩu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.Cụ thể, Quyết định số 701 . QĐ XPHC của Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính Công ty Windlas Biotech Pvt.Ltd India đại diện là Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa . Quyết định số 700 . QĐ XPHC xử phạt vi phạm hành chính Công ty Pharmix Corporation . Quyết định số 699 . QĐ XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd.Công ty Windlas Biotech Pvt.Ltd India đại diện là Công ty cổ phần Dưọc phẩm Khánh Hòa đã thực hiện hành vi sản xuất thuốc Cetirizine lOmg, SĐK VN 19406 15, số lô WCH 7008E, NSX 25 . 8 . 2017, HD 24 . 8 . 2020 không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật, bị áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền với mức phạt là 70 triệu đồng.Công ty Pharmix Corporation Đại diện cho nhà sản xuất Công ty Crown Pharm.Co., Ltd đã thực hiện hành vi sản xuất thuốc Sebemin, SĐK VN 14320 11, số lô SDM1711, NSX 24 . 10 . 2017, HD 23 . 10 . 2020 không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật, bị áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền với mức phạt là 70 triệu đồng.Công ty Flamingo Pharmaceuticals Ltd đã thực hiện hành vi sản xuất thuốc thuốc Clavophynamox 1000, SĐK VN 20275 17, số lô K026, NSX 14 . 01 . 2018, HD 13 . 01 . 2020 không đạt tiêu chuấn chất lượng mức độ 3 theo quy định của pháp luật, bị áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền với mức phạt là 40 triệu đồng.Các công ty này cũng phải đảm bảo biện pháp khắc phục hậu quả, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện thu hồi triệt để và hủy toàn bộ lô thuốc kém chất lượng nêu trên theo quy định hiện hành. Báo cáo Cục Quản lý Dược kết quả hủy thuốc sau 10 ngày hoàn tất thủ tục hủy thuốc.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *