Eagle camp là trại huấn luyện kinh doanh trong 5 ngày Trong video là những hình ảnh ngày …

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

One thought on “Eagle Camp – Day 1 – trại huấn luyện doanh nhân”

  1. Quá tuyệt vời thầy ạ. Em sẽ cố gắng phấn đấu để thành một con đại bàng trong trại của thầy T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *