1. Bài giảng giúp các em :
– Biết sử dụng các tính từ có đuổi -ed, tính từ có đuổi -ing
– Biết sử dụng một số tính từ để miêu tả các bộ phim.
– Biết quy tắc phát âm của đuổi -ed sau động từ.
2. Bài tập kiểm tra:
3. Bài giảng liên quan:
– Thì quá khứ đơn

– Thì tương lai đơn:

– Thì quá khứ tiếp diễn:

– Thì quá khứ đơn:

– Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

– Thì hiện tại tiếp diễn:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

40 thoughts on “English7: Unit 8: Films – Lesson2: A closer look1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *