Sau khi xuất kết quả số liệu quảng cáo từ facebook theo từng vùng hoặc khung giờ. Chúng ta dùng hàm excel tính toán tổng hợp số liệu sau đó mới dùng hàm này để format lại cho dễ quan sát

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *