Buổi 1 bạn đã hiểu cơ bản Google adwords có những vị trí quảng cáo nào, chọn loại quảng cáo Google adwords nào phù hợp, buổi 2 bạn sẽ biết cách tìm từ khoá, viết nội dung và viết quảng cáo.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

5 thoughts on “[ Full HD] Buổi 2 Google adwords: Tìm từ khoá, viết nội dung, viết quảng cáo”

  1. vào trang google adwords key words planner mà ra tiếng anh…đối với người đầu tiền tham gia ( đăng nhập ) thì đâu biết từ nào là từ bỏ quan ? để đc vào From ? hãy giúp đỡ nha ! cảm ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *