Kênh của Trung Tâm.
👉Page : Autocad Đà Nẵng.
👉Group: Cộng đồng Autocad Đà Nẵng.
👉Page: Revit Đà Nẵng.

👉Group: Cộng đồng Revit Đà Nẵng.

👉Page: Etabs- sap2000 Đà Nẵng.

👉Group: Group Học tâp- Trao đổi- Thảo luận- Chia sẽ- Ngành xây dựng

👉Page: Cầu đường Đà Nẵng.

👉Group: Hỏi- đáp Cầu đường.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

2 thoughts on “Full Revit 2020- Bim- Revit Kết cấu dân dụng- Buổi 3.1: Vẽ dầm trong Revit 2020 thế nào cho đúng?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *