Tính cày cuốc sớm mà kiểu này trưa trật mới đi được. Xe với cộ như cứt. Chiếc galaxy sport 2015 mình phá banh chành luôn rồi. Ai ko biết chỉnh lá côn…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

One thought on “Galaxy sport 110 tàn tạ chỉ sau 2 năm cày shipper”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *