💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 7 (Dành cho Trung Học Cơ Sở – Quyển 2)
📈 Chương 2: Phần mềm học tập
📈 Bài 11: Học đại số với GeoGebra
📚 Trong phần 10 này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách tạo điểm trên mặt phẳng tọa độ và vẽ đồ thị hàm số bằng phần mềm GeoGebra.
⏩ Facebook:
🌐 Website:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

One thought on “GeoGebra – Phần 10: Tạo điểm trên mặt phẳng tọa độ và vẽ đồ thị hàm số bằng GeoGebra 📈 Tin Học Lớp 7”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *