Cũng khá lâu mình không đi biển. Hôm nay mình tiếp tục trở lại với công việc ngư dân. Đây là ghe cào đôi nhưng với công suất nhỏ. Đánh bắt từ 5 đến 7 ngày là vào bờ. Mọi người nhớ đón xem các tập tiếp theo của kênh Toàn Bảo nhé ! Thân !

#Ghecào#Bahòn#Kiêngiang#

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

3 thoughts on “Ghe cào Ba Hòn tập 1 | Bước khởi đầu”

  1. Hôm nay mình lại tiếp tục trở lại biển nhé các bạn ! Mọi người nhớ đón xem các tập tiếp theo nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *