Ghe cào Ba Hòn tập 1 | Bước khởi đầuCũng khá lâu mình không đi biển. Hôm nay mình tiếp tục trở lại với công việc ngư dân. Đây là ghe cào đôi nhưng với công suất nhỏ. Đánh bắt từ 5 đến 7 ngày là vào bờ. Mọi người nhớ đón xem các tập tiếp theo của kênh Toàn Bảo nhé ! Thân !

#Ghecào#Bahòn#Kiêngiang#

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

    1. Toàn Bảo N-Vlogs December 2, 2019
    2. Đức Acoustic December 2, 2019
    3. Nhạc Chế Để Đời December 2, 2019

    Leave Comments