Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

9 thoughts on “Giải bài tập máy công cụ: Điều chỉnh máy tiện 1K62”

  1. ô cho t hỏi chút
    ví dụ như ở ren quốc tế, cái đoạn 2=(zt x igb)/4k
    mình chỉ cần thay một trường hợp tp=2, k=1 hay là mình sẽ phải thay hết các giá trị vào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *