– Gia Linh tự ý cầm ví tiền trong có nhiều tiền mười nghìn và 20k đi mua Bim bim cho mình và em Cò không hỏi chị Silent Sea. Chị Silent Sea kiểm tra lại ví tiền của Gia Linh thấy hết tiền. Chị Silent Sea tịch thu ví tiền của Gia Linh vì nghĩ Gia Linh chưa biết tiêu tiền. Gia Linh nghĩ mình biết phép tính cộng rồi có thể tiêu tiền đúng. Chị Silent Sea yêu cầu khi tiêu tiền cần phải xin ý kiến của mẹ không sẽ bị tịch thu cả ví lẫn tiền!
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *