Giải bài 3 trang 109 sách giáo khoa Hóa học 8 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Chọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
– Trong các chất khí, hiđro là khí…………Khí hiđro có……………..
– Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là………….vì…………của chất khác; CuO có…………vì ………cho chất khác.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *