Giải bài 35 trang 20 sách giáo khoa toán 6 tập 2 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:
a) displaystyle {{ – 15} over {90}},{{120} over {600}},{{ – 75} over {150}};
b) displaystyle {{54} over { – 90}},{{ – 180} over {288}},{{60} over { – 135}}

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *