Giải bài 45 trang 98 sách giáo khoa toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
a) Vẽ d’ // d và d” // d ( d” và d’ là phân biệt).
b) Suy ra d’ // d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
– Nếu d’ cắt d” tại M thì M có thể nằm trên d không? Vì sao?
– Qua điểm M nằm ngoài d , vừa có d’// d , vừa có d” // d thì có trái với tiên đề Ơclit không? Vì sao?
– Nếu d’ và d” không cắt nhau (vì trái với tiên đề Ơclit) thì chúng phải như thế nào?

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

One thought on “Giải bài 45 trang 98 SGK toán 7 tập 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *