Bài giảng này giúp các em củng cố các công thức về tỉ khối của chất khí thông qua các bài tập trong sách giáo khoa hóa học 8 trang 69 đồng thời kèm…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *