Chúng ta có nhiều đối tượng khác nhau ở những class con khác nhau kế thừa từ 1 class cha, vậy làm sao chỉ cần dùng 1 mảng duy nhất nhưng chứa được tất cả những đối tượng đó.

Link code:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *