Bài 7: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp) [Đại Số 8]
Chương 3 – Đại số 8
Ví dụ: 00′
?1: 14’15”
Bài tập 37: 24’04”
Bài tập 38: 35’54”
Bài tập 39: 43′ 14″

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

2 thoughts on “GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp) [Đại Số 8]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *