GV: Hà Đình Thạo

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

3 thoughts on “Giải chi tiết đề tham khảo 2020 (BGD)”

  1. thầy ơi bài 108 đoạn giao tử 2 alen lặn bị mất không tính lại tỉ lệ giao tử à thầy

  2. E chào thày. Thầy ơi thây chia sẻ bài thơ sư phát triển của các đại địa chất ko ah. Em cảm ơn ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *